Gwallgofrwydd Trident

Pan mae cwestiynau yn codi ynghylch diwydiant “amddiffyn” Prydain, mae rhaid iddynt gyfiawnhau’r holl wario a’r polisïau ar gyfer ein “diogelwch”. Yn rhy aml mae “amddiffyn” yn golygu ymosod, a “diogelwch” yn golygu peryglu drwy amddiffyn diddordebau sydd ddim ond yn ffafriol ar gyfer y lleiafrif pwerus.  Ac mae nhw’n portreadu eu hunain fel rhai cyfrifol, er y dystiolaeth i’r gwrthwyneb.
Parhau i ddarllen

Israel, Guto Bebb & Friends

Nid oes llawer o wahaniaeth yn ymddygiad Israel dyddiau yma. Roedd ymgyrch “Cast Lead” yn 2008-09 efo’r un hen esgusion tila dros ddinistr, a gafodd ei ddogfennu yn fanwl gan Amnest Rhyngwladol yn eu adroddiad. Unwaith eto mae’r un hen esgusion yn cael ei ailadrodd droeon yn y newyddion gan bobl fel Mark Regev, a tydi o ddim yn anodd i brofi fod yr esgusion yma’n gamarweiniol / gelwyddau, fel mae hwn yn dangos, er engraifft. Os yw gwlad yn dweud lot o gelwyddau i gyfiawnhau rhyfel, yna mae’r gwir reswm drosto yn siŵr o fod yn un annerbyniol, dim ots pwy yw’r gelyn.

Parhau i ddarllen