Israel, Guto Bebb & Friends

Nid oes llawer o wahaniaeth yn ymddygiad Israel dyddiau yma. Roedd ymgyrch “Cast Lead” yn 2008-09 efo’r un hen esgusion tila dros ddinistr, a gafodd ei ddogfennu yn fanwl gan Amnest Rhyngwladol yn eu adroddiad. Unwaith eto mae’r un hen esgusion yn cael ei ailadrodd droeon yn y newyddion gan bobl fel Mark Regev, a tydi o ddim yn anodd i brofi fod yr esgusion yma’n gamarweiniol / gelwyddau, fel mae hwn yn dangos, er engraifft. Os yw gwlad yn dweud lot o gelwyddau i gyfiawnhau rhyfel, yna mae’r gwir reswm drosto yn siŵr o fod yn un annerbyniol, dim ots pwy yw’r gelyn.

Un gwahaniaeth amlwg y tro hwn yw’r adroddiadau sydd yn dod o Gaza ei hun, yn bennaf drwy Twitter. Mae hi’n haws gweld gwir raddfa’r dinistr, tra yn 2009 oedd rhaid dibynnu ar adroddiadau fel yr un Amnest Rhyngwladol uchod i wybod gwir raddfa’r dinistr. Dwi’n cofio dweud nol yn 2009 bod rhyfeloedd Israel i weld mor amhoblogaidd nac erioed, ond toedd o ddim byd i’w gymharu â’r ymateb rydym yn ei weld heddiw.

Ond er hyn, mae dipyn yn parhau i gymryd eu hesgusodion fel yr efengyl ac yn cega ar y bobl sy’n feirniadol. Dewisiwn un ohonynt ar hap fel cês sdydi: Guto Bebb AS.

Mae Guto wedi tynnu dipyn o sylw at ei hun efo’i farn ar y mater ar Twitter. Mi ddechreuodd gyda hwn:

GB1

Ni chafodd lawer o ymateb cadarnhaol. Ar ôl i Samuel Owen ofyn be sy’n wrth-semitig am wrthwynebu ymosodiad lle mae 230 o Balesteiniaid ac 1 Israeli wedi cael eu lladd, penderfynodd Guto sbinio ei gwestiwn, a gofyn heb unrhyw dystiolaeth:

GB2

Y nesaf i’w chael hi oedd Angharad Tomos:

GB3

Cwyno am Radio Cymru yn bod yn unochrog am y mater oedd hi. O edrych ar neges Guto, fyswch chi’n meddwl ei bod ddim ond yn actio fel plentyn sboilt sydd dim ond isio bod ar y radio.

Ac yn olaf, neges dra ryfedd i John Prescott:

GB4

Yr un rhyfel oedd Guto yn gefnogwr ohono wrth gwrs. Ac os ydi John Prescott yn rhagrithiwr fan hyn, onid yw hynny’n golygu bod Prydain ac Israel wedi cyflawni troseddau rhyfel yn ôl Guto Bebb?

Mae’r enghreifftiau uchod i gyd yn ymdrech i sbinio’r pwnc o ymddygiad Israel ei hun i ymddygiad y bobl sy’n beirniadu Israel. “Never trust spinners” trydarodd Guto ar y 20fed o Orffennaf. Cytuno efo fo fan hyn…

Conservative Friends of Israel
Mae rhai ymatebion ar Twitter yn codi’r pwynt o berthynas Guto gyda’r grŵp Conservative Friends of Israel (CFoI) ac felly yn gofyn a yw hyn yn egluro ei safbwynt unochrog. Mi ymatebodd ar ei wefan ar 21/7/14 ond am ryw reswm ni roddodd cyswllt iddo ar Twitter.

Mae’r ymateb yn egluro’r rhesymau tu ôl i’r ymweliadau. Yr un gyntaf dwi’n hoffi: “A fact finding visit on security issues in February 2011”

Tybed sut beth yw “fact-finding visit” gyda CFoI? Un ffordd i weld ydi darganfod beth yw ystyr nhw o ffeithiau. Mae hyn yn glir i’w weld ar eu gwefan gyda’u “Myths and Facts Library“. Mae ‘na gymynt o bwyntiau camarweiniol a chelwyddau noeth yn fan hyn mae’n anodd gwybod lle i ddechrau. Ac maent i gyd, wrth gwrs, yn gefnogol i Israel.

Da di’r math yma o fact-finding. Oeddwn i ar un llynedd gyda Jeremy Clarkson, Shell a’r NASCAR Fan Club i edrych os yw ceir yn ddrwg i’r amgylchedd. Canlyniad? FFAITH: Mae’r amgylchedd yn shit. FFAITH: Tydi ceir ddim ond yn amddiffyn eu hunain ar y ffyrdd. Mae unrhyw un sy’n anghytuno efo ni yn wrth-foduron.

Sylwch ar y ddogfen maen nhw wedi creu fel canlyniad o’r 3 ymweliad. Wrth sôn am y ddogfen mae o wedi anghofio ychwanegu “and we hope that no one will look at the list of authors and think “hmmm… this could be a tiny bit biased and one-sided””. Dyma restr o’r awduron:

JAMES CLAPPISON MP – Vice Chairman of Conservative Friends of Israel
ROB HALFON MP – Political Director for Conservative Friends of Israel
MICHAEL ELLIS MP – Member of the Conservative Friends of Israel
ANDREW PERCY MP – Member of the Conservative Friends of Israel
JAMES WHARTON MP – Member of the Conservative Friends of Israel
AYATOLLAH GUTO al-BEBB MP – Member of Plaid Cymru Friends of Iran

“I have always attempted to be upfront about any travelling that I have undertaken since becoming an MP and also to ensure that any such visits has an outcome which is beneficial either to the Constituency or the country at large” meddai Guto wrth amddiffyn ei dripiau. Ond ydi Guto wir yn gweithio er budd pobl Aberconwy, neu pobl Cymru, neu pobl Prydain fan hyn? Gwestiwn gen i.

Advertisements

2 thoughts on “Israel, Guto Bebb & Friends

 1. http://www.telegraph.co.uk/news/politics/ed-miliband/11157561/Labours-Palestinian-vote-damages-Britain.html

  Paragraff gyntaf mwy neu lai yn beio’r Palestiniaid am y sefyllfa.

  Dim esboniad o ym mha ffordd mae’r bleidlais neithiwr yn amharu ar y trafodaethau ac ar polisi tramor Prydain.

  Mae rhagrith drwy’r erthygl yma’n llethol – cyhuddo Llafur o fod yn unochrog yn y mater tra’n anwybyddu’r ffaith fod o, ei blaid a’r Conservative Friends of Israel yn waeth.

  Ar 18 Medi anfonais restr hir o dorri’r cadoediad diweddar gan Israel i Bebb drwy Twitter. Tybiaf fod hyn o ddim diddordeb iddo fo na’r blaid geidwadol. Mae anwybyddu’r digwyddiadau yma yn fwy niweidiol o lawer i’r broses heddwch na’r bleidlais symbolaidd. Dychmygwch ymateb llywodraeth a chyfryngau Prydain petai Hamas wedi gwneud unrhyw un o’r rhain yn Israel:

  http://www.lrb.co.uk/blog/2014/09/12/omar-hamilton/after-the-ceasefire-2/

  Ond da gweld bod Bebb yn gwneud ei waith fel AS yn iawn drwy wasanaethu Isra…berconwy…

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s