Gwallgofrwydd Trident

Pan mae cwestiynau yn codi ynghylch diwydiant “amddiffyn” Prydain, mae rhaid iddynt gyfiawnhau’r holl wario a’r polisïau ar gyfer ein “diogelwch”. Yn rhy aml mae “amddiffyn” yn golygu ymosod, a “diogelwch” yn golygu peryglu drwy amddiffyn diddordebau sydd ddim ond yn ffafriol ar gyfer y lleiafrif pwerus.  Ac mae nhw’n portreadu eu hunain fel rhai cyfrifol, er y dystiolaeth i’r gwrthwyneb.

Yn aml mae eu dadleuon i gyfiawnhau hyn yn rhagrithiol, aneglur, dyfaliadol a pharanoid. Does dim byd yn dangos hyn gystal â’r trafodaethau am arfau niwclear a Trident.

Roedd trafodaeth am gael gwared â Trident yn Nhŷ’r Cyffredin ar y 20fed o Ionawr, diolch i’r SNP, Plaid Cymru a’r Blaid Werdd. Roedd hi’n drafodaeth hir iawn, ac oherwydd hynny dwi heb foddran edrych ar dri chwarter ohono. Ond dwi di darllen digon i gael y jist.

Mae tair gwlad yn cael ei enwi’n aml yn y drafodaeth fel enghraifft o fygythiadau sy’n cyfiawnhau Trident:

1. Rwsia

Mae Rory Stewart yn cynnig un sefyllfa bosibl lle gallwn ddefnyddio Trident:

I am not clear as to what Britain is proposing to do with our nuclear weapons if Russia were to attack a Baltic state. We knew what we were proposing to do in the 1980s. The basic concept of the tripwire was that we had forces on the ground and were the Soviet Union to attack those forces, nuclear weapons would be fired at Moscow. In this debate there now seems to be some ambiguity. Are British nuclear weapons used only to defend British soil, or would they be used to defend the Baltic?

Un broblem fach o ddefnyddio Trident yn y sefyllfa yma fysa llwyth o arfau niwclear yn ymosod yn ôl, sydd ddim cweit yn hanfodol i’n bywydau. Felly, Rory, mae’n syniad da iawn i Brydain beidio cael yr opsiwn yna o gwbl, rhag ofn bydd yna rywun hyd yn oed mwy boncyrs na Rory Stewart yn brif weinidog. A’r ffordd orau o wneud hynny yw cael gwared â Trident.

Mae Rory hefyd yn cwyno am y Rwsiaid yn uwchraddio eu harfau niwclear ac yn gweld hyn fel bygythiad, ond wedyn yn pleidleisio dros uwchraddio arfau niwclear Prydain, sydd efo hanes warthus ei hun o fygwth. Angen deryn glân i ganu.

2. Gogledd Corea

Gan fod ymosod ar Brydain reit bell i lawr rhestr blaenoriaethau G.Corea – heb sôn am y diffyg gallu o wneud hynny – yna pwrpas Trident fan hyn bysa helpu eraill i ladd miliynau yng Ngogledd Corea. Ond erbyn i’r penderfyniad o ddefnyddio Trident gael ei wneud, a’r taflegryn ei hun cael ei danio, mi fydd America wedi chwalu’r lle yn deilchion yn barod. Felly dwi’m yn gweld pwrpas Trident yn y sefyllfa erchyll (ac annhebygol iawn) yma o gwbl.

3. Iran

Y rheol efo Iran yw rhaid i chi gredu eu bod isio datblygu arfau niwclear, dim ots pa mor wag yw’r dystiolaeth. Hefyd mae rhaid i chi gredu honiadau’r un bobl oedd yn “profi” i ni fod Irac efo’r un math o arfau, a cogio mai Iran sy’n bygwth y Gorllewin, nid y ffordd arall rownd. Be sy’n eironig fan hyn yw petai’r gwleidyddion sy’n cefnogi Trident yn aelodau o lywodraeth Iran, mae’n bosib fysa Iran efo arfau niwclear erbyn hyn.


Cyhuddo’r SNP o ragrith

Gan fod dipyn o’r SNP yno i ddadlau dros ganslo Trident, mi roedd hyn wrth gwrs yn gyfle arbennig i nifer o aelodau Llafur a Tori gyhuddo nhw o fod yn rhagrithiol. Dyma enghraifft:

Will the hon. Gentleman explain the logic of his party’s position? It thinks that nuclear weapons are an abomination, but wants an independent Scotland to remain part of NATO, which is an explicitly nuclear alliance

Mae’n gwbl bosib fod yn erbyn arfau niwclear ac o blaid aelodaeth NATO, felly tydi’r ddadl yna ddim yn gweithio. Ond mae un arall yn codi pwynt diddorol am NATO ac arfau niwclear:

Is it not time for the Scottish Nationalists to be frank and open with us all? NATO is a nuclear alliance. The Scottish National party wants to be a part of that nuclear alliance. It has to recognise that membership of NATO comes with membership of the nuclear umbrella group and the nuclear planning group. Every single nation that the SNP points to as not having nuclear weapons is a member of that nuclear planning group, and is therefore involved in nuclear possession.

Ac mae hynny yn bwynt digon teg. Drwy fod yn aelod o NATO, rydych hefyd o dan amddiffyniad arfau niwclear gwledydd eraill NATO. Ond wê bach wan – beth felly yw diben i drethdalwyr Prydain talu biliynau i raglen arfau niwclear ei hun pan mae pob gwlad o dan NATO efo amddiffyniad niwclear beth bynnag?


Enghraifft dda o fygythiad niwclear

Tydi cefnogwyr Trident ddim wedi gwneud ymdrech dda o egluro bygythiadau go iawn sy’n cyfiawnhau’r peth. Ond dyma un engraifft o arfau niwcliar o dan ddwylo peryg. Dyma ddyfyniad o ddogfen strategol gan bump o aelodau uchel byddin:

The risk of further proliferation is imminent and, with it, the danger that nuclear war fighting, albeit limited in scope, might become possible. The first use of nuclear weapons must remain in the quiver of escalation as the ultimate instrument to prevent the use of weapons of mass destruction.

Defnyddio arf niwclear i stopio’r defnydd o arfau niwclear… mae meddwl am hyn digon boncyrs, heb son am 5 yn dod at eu gilydd a’i roi o fewn i ddogfen strategol i’w gyflwyno i arweinwyr.

Pwy mae’r awduron peryglus yn cynrychioli – Rwsia, Iran ta Gogledd Corea? Dim un o’r rhain. Yr awduron yw John Shalikashvili (UD), Klaus Naumann (Almaen), Lord Inge (Prydain), Henk van den Breemen (Iseldiroedd) a Jacques Lanxade (Ffrainc). Hynny yw, NATO. Stori amdano yma.

35 wnaeth bleidleisio dros canslo Trident ar ôl y drafodaeth, a 364 yn erbyn. Dangos bod yr hen feddwl imperialaidd Brydeinig a pharanoia dal yn gryf iawn yn San Steffan.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s